Komunia Święta 2017

Komunia Święta odbędzie się 14 maja 2017 r. o godzinie 12:00. Do Komunii przystąpi w sumie 58 dzieci.

Stroje komunijne:

Przymiarka i odbiór 6 marca 2017 r.  o godz 18:00 na plebanii. Prosimy pamiętać o uregulowaniu należności za stroje.

Finanse:

I wpłata – 50 zł

II wpłata –  50 zł

III wpłata – 20 zł

Informacja o dotychczasowych zakupach – ks. Piotr

Informacja o wpłatach – Marta Motyczyńska 664466015

Informacja o filmie i zdjęciach – Beata Stawska 508071095

Pielgrzymka do Częstochowy

Wyjazd w dniu 18 maja 2017 r. (czwartek).

Koszt wycieczki: 65 zł od osoby (wpłaty do 28.04.2017)

W ramach opłaty jest zapewniony:

– przejazd autokarem

– ubezpieczenie NNW

– przewodnik po Sanktuarium

– ofiara na Mszę Świętą

Szczegółowy przebieg:

Borowa -Zbiórka przed sklepem Groszek o 5:05 – wyjazd o 5:20.
Gołąb Zbiórka na parkingu przed kościołem o 5:10 – wyjazd 5:30

Program pielgrzymki:
05:20 – 05:30 – Wyjazd autokaru z Borowej do Gołębia
05:30 – 10:00 – Wyjazd całej grupy autokarów z Gołębia
10:00 – 11:00 – Przygotowanie do Mszy Świętej
11:00 – 12:00- Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej
12:30 – 14:00 – Zwiedzanie Sanktuarium z przewodnikiem w grupach.
14:00 – 16:00 – Czas wolny do wykorzystania np. na obiad, zakup pamiątek, indywidualne nawiedzenie Sanktuarium i okolicznych świątyń.
16:15 – 16:30 – Zbiórka przed wyjazdem na parkingu.
16:30 – 21:10 – Powrót do Gołębia i Borowej

Obiad i posiłki, napoje we własnym zakresie

Bardzo prosimy
– o zabranie ze sobą strojów komunijnych (alb i sukienek) – dzieci w strojach uczestniczą we Mszy Świętej.
– o zapewnienie dzieciom gorącego posiłku, prowiantu na drogę i wody
– o modlitwę w intencji pielgrzymów i organizatorów oraz o właściwe i godne przeżycie pielgrzymki przez jej uczestników.
wzmożoną czujność nad bezpieczeństwem podopiecznych.

Film 

Hand-Mix , Skowieszyńska 29, Puławy

Film na płycie DVD obejmuje: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w sobotę oraz zapis Mszy Świętej w niedzielę.

Koszt płyty: 50 zł

Zdjęcia 

Zdjęcia będą realizowane przez Studio Puławyul. Piaskowa 1G, Puławy fotograf Pan Andrzej Stankiewicz.

Każde dziecko otrzyma album gdzie będą 4 zdjęcia (różne ujęcia) pozowane+płyta CD z zdjęciami wykonanymi podczas uroczystości.

Zdjęcia z płyty CD będzie można również kupić w Białym Tygodniu w formie odbitek na papierze fotograficznym.

Zdjęcia dzieci z rodziną – pozowane wykonywane będą w Białym Tygodniu (wtorek 15:45). Istnieje możliwość wykonania zdjęć z rodziną bezpośrednio po Mszy Świętej. Dotyczy to tylko sytuacji gdy rodzina nie ma możliwości wykonania tego w tygodniu – chrzestni i inni członkowie rodzin przyjeżdzają z daleka.

Koszt zdjęć: 50 zł

Obrazki:

Szczegóły wkrótce.

Książeczki

Dzieci otrzymały książeczki w maju.

Różańce

Dzieci otrzymały różańce w październiku 2016 r.

Łańcuszki z medalikiem

Dzieci otrzymały łańcuszki z medalikami w grudniu 2016 r.