top
Inne Być jak dziecko – dziecko Boga

Być jak dziecko – dziecko Boga

„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”
 
– z nauczania Jana Pawła II (Przemówienie w częstochowskiej katedrze 18 czerwca 1983 r.)
 

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a