top
Kontakt


KONTAKT Z PARAFIĄ


KANCELARIA PARAFIALNA
czynna w dni powszednie od godz. 1600 do 1730


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Bank Pekao S.A. I O. w Puławach al. Partyzantów 8
36 1240 2412 1111 0000 3628 2995

E-MAIL

kontakt@parafiagolab.pl

TELEFON KOMÓRKOWY

+48 511 437 778 (Proboszcz)
+48 511 438 786 (Wikariusz)

ADRES

Gołąb ul.Folwarki 3
24-100 Puławy


Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a