top
Parafia i kościół parafialny

KOŚCIÓŁ

PRAWIE 700 LAT HISTORII

]Jak podają źródła kościelne, król Kazimierz Sprawiedliwy wzniósł w latach 1170–1173 dwa kościoły drewniane: jeden pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i drugi pod wezwaniem Św. Floriana. Po śmierci jednego z proboszczów w roku 1419 jego następca wystąpił o połączenie tych dwóch parafii w jedną. W latach 1626–1638 wybudowano obecny kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, Św. Floriana i Św. Katarzyny. Duszpasterzami w Gołębiu byli księża diecezjalni, ojcowie franciszkanie, znów księża diecezjalni, od roku 1979 księża sercanie a ponownie od 2006 roku księża diecezjalni.
Pierwotny kościół w Gołębiu był drewniany. Dopiero w latach 1626-1636 wybudowano obecnie istniejący murowany kościół. Wybudował go ówczesny proboszcz ks. Szymon Grzybowski przy pomocy Jerzego Ossolińskiego. W budowie kościoła pomagali także parafianie. Kościół został konsekrowany 5 września 1638 roku przez Bp Tomasza Oborskiego sufragana krakowskiego. Ossoliński pomagał w budowie kościoła, ponieważ był w tym czasie dzierżawcą. Ossoliński był też fundatorem Domku Loretańskiego.
Kościół o stylu renesansowo-manierystycznym, z prostokątnym korpusem nawy głównej, zakończony jest półkolistą apsydą od strony wschodniej i z dwoma wieżami od strony zachodniej. Wejście do kościoła poprzedza przedsionek (kruchta), nad którym jest umieszczony chór z prospektem organowym. Wnętrze kościoła jest duże i jasne o wydłużonych manierystycznych proporcjach. W ścianach są głębokie arkady, które czynią wrażenie bazyliki z odgrodzonymi bocznymi nawami. Nawa główna zakończona jest dwoma kolumnami odstawionymi od ścian, które tworzą ażurowe przewężenie z prezbiterium. Sufit posiada sklepienie kolebkowe pokryte lubelską sztukaterią dekoracyjną z widocznymi profilowanymi żebrami. U nasady sklepienia umieszczone są popiersia proroków. Nad belkowaniem poprzecznym umieszczona jest drewniana balustrada, dzieląca wnętrze kościoła na dwie kondygnacje. Nad arkadami znajduje się przejście między podwójnym murem ścian, które służyło do celów obronnych.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a