top
Sakramenty

CZYM SĄ DLA CZŁOWIEKA SAKRAMENTY?
Sakramenty są źródłem łaski Bożej, z którego możecie czerpać siłę do zwyciężania właściwych ludzkiej naturze słabości. Pan w swojej dobroci przewidział te środki, aby wspomagać nas na każdym etapie ziemskiej wędrówki” Jan Paweł II, 17 maj 1988 roku, Mariscal Estigarribia w Paragwaju
Sakramenty towarzyszą chrześcijaninowi od momentu urodzenia aż do śmierci. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.
Jak uczył stary katechizm, chętnie przypominany przez Jana Pawła II – „sakramenty są to narzędzia łaski, ustanowione przez Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia. Wielu z nas pamięta też zapewne prostą formułę z lekcji religii, głoszącą, że sakramenty są to widzialne znaki niewidzialnej łaski. A jeszcze piękniej ich istotę wyraził Błogosławiony Ojciec Święty, mówiąc: Za pośrednictwem wszystkich sakramentów Kościoła sam Chrystus buduje Boże Królestwo w naszych sercach.
 
CHRZEST
Pan Jezus nauczał:
[…]„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego.”[…]
Sakrament chrztu to jakby pierwsze przekroczenie drzwi wiodących do nowego życia w Duchu. Otwiera bramę na drogę do innych sakramentów. Kapłan, symbolicznie polewając  niemowlęciu głowę wodą i robiąc na czole znak krzyża,  obmywa  je z  grzechu pierworodnego, włącza  do wspólnoty Kościoła. Ochrzczony dostaje święte imię, staje się dzieckiem Boga, nowym człowiekiem, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.
Święty Paweł naucza, że chrzest jest „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym”.
Dokumenty, które należy złożyć w kancelarii przed sakramentem chrztu:
– akt urodzenia dziecka,
– dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego,
– imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (w przypadku zamieszkania przyszłych chrzestnych poza naszą parafią, powinni oni przed chrztem złożyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi).
 
EUCHARYSTIA
Zaiste, jest ona wielkim, największym sakramentem Kościoła. Kościół sprawuje Eucharystię, a równocześnie Eucharystia tworzy Kościół”  – słowa Jana Pawła II wygłoszone we Wrocławiu w 1997 r.
W sakramencie tym, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, jest obecne prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarował je na spożycie pod postacią chleba i wina, mówiąc: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Eucharystia, inaczej też zwana Komunią Świętą lub Wieczerzą Pańską,  jest dla chrześcijan znakiem wielkiej nadziei na osiągnięcie zbawienia. Chrystus obiecał bowiem: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne”.
Dokumenty, które należy złożyć w kancelarii przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej:
– świadectwo chrztu, jeśli chrzest był poza parafią.
 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA, czyli dopełnienie łaski chrztu
Poprzez sakrament bierzmowania Duch Święty umacnia w wierze i znaczy swym znakiem, by ściślej być złączonym ze wszystkimi wierzącymi oraz dawać świadectwo swej wiary. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, a dzięki niemu stajemy się silni mocą Ducha Świętego. Ceremonii bierzmowania dokonuje biskup, jako następca apostołów, których wybrał Pan Jezus.
Dokumenty potrzebne do przyjęcia bierzmowania:
– świadectwo chrztu, jeśli chrzest był poza parafią.
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze, w radości i smutku, bez względu na dobry czy zły los” – uważał Ojciec Święty.
Sakrament małżeństwa oznacza miłość, jedność i nierozerwalność na zawsze.  Małżonkowie w obecności  księdza ślubują sobie:  miłość, wierność i uczciwość aż do śmierci, czyli innymi słowy udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Ksiądz przyjmuje zgodę kobiety i mężczyzny na zawarcie małżeństwa i udziela im błogosławieństwa.
Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa:
Ślub Konkordatowy:
– dowód osobisty,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
– świadectwo chrztu,
– zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 
Ślub Kościelny:
– dowód osobisty,
– akt zawarcia małżeństwa cywilnego,
– świadectwo chrztu,
– zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
Do zawarcia związku małżeńskiego w kościele wymagane są też świadectwa z nauk przedmałżeńskich.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a