top
Wiadomości Ogłoszenia parafialne 22.03.2020

Ogłoszenia parafialne 22.03.2020

IV NIEDZIELA Wielkiego Postu – 22.03.2020 r.
Informacje duszpasterskie:

  1. Przeżywamy dzisiaj IV niedzielę wielkiego postu. Jest to w tym roku bardzo szczególny dla nas czas doświadczenia który mimo wszystko możemy wykorzystać dla naszego dobra duchowego.
  2. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną bardzo proszę trwajmy na modlitwie głównie osobistej w naszym domach. Stosujmy się do ogólnych zaleceń dla własnego i innych bezpieczeństwa, myśląc o osobach szczególnie zagrożonych niebezpieczeństwem zarażenia. Uczestniczmy duchowo w nabożeństwach transmitowanych głównie przez Radio Maryja i TVP oraz inne stacje.
  3. Na msze święte w dalszym ciągu zapraszamy tylko osoby zainteresowane.
    Odprawiamy je tak jak były zamówione.
  4. Sprawy kancelaryjne załatwiamy telefonicznie.
  5. We środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 930 i 1800. W kaplicach : w Niebrzegowie o godz. 1600 a w Borowej o godz. 1700. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

Codziennie wieczorem w naszym kościele parafialnym jest możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w następującym porządku :
Niedziela – od 13 do 17.
Od poniedziałku do czwartku oraz sobota – od 18.30 do 21.
Piątek od 8 do 18.
Zachowajmy szczególną ostrożność siadając w ławkach co najmniej 1,5 metra od siebie.
Zachęcamy aby w czasie adoracji w kościele w domach rodzinnie odmawiać różaniec a o 21 odśpiewać Apel Jasnogórski.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a