top
kwiecień

III NIEDZIELA WIELKANOCY 26.04.2020 r. Informacje duszpasterskie: Przypominamy że w naszej świątyni w Gołębiu ze względu na powierzchnię może uczestniczyć od poniedziałku maksymalnie 25 osób. W kaplicy w Borowej 10 a w Niebrzegowie 7 osób. Msze niedzielne do momentu powrotu do pełnej normalności będą w niedzielę odprawiane każda intencja oddzielnie. Ponieważ maja być otwarte lasy i parki a więc możliwość przebywania na otwartym terenie dlatego też myślę że jeżeli nie będzie już miejsca wewnątrz świątyni można będzie uczestniczyć we mszy na zewnątrz

II NIEDZIELA WIELKANOCY 19.04.2020 r. Informacje duszpasterskie: Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Przeżywamy okres radości wielkanocnej naznaczony jednak ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii. Uniemożliwiają nam one normalne uczestnictwo w życiu religijnym – liturgicznym. Te rygory dotyczące uczestnictwa w nabożeństwach będą jak wiemy łagodzone. Dlatego postarajmy się wracać do normalności w

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350) Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.   Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.   1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.   Albo:   Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej, pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej: I Modlitwa podczas Komunii Duchowej O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen. II Modlitwa podczas Komunii Duchowej Do Twych stóp, o

NIEDZIELA PALMOWA 5.04.2020 r. Informacje duszpasterskie : Przeżywamy w ty roku bardzo trudny i nietypowy dla nas wszystkich czas Wielkiego Postu. Jeszcze raz bardzo gorąco zachęcamy do osobistej i rodzinnej modlitwy w naszych domach. Zachęcamy do uczestnictwa w liturgiach, nabożeństwach i mszach poprzez duchową łączność w czasie oglądania czy słuchania transmisji w mediach ( TV TRWAM, TVP i POLSAT ). Jest również strona internetowa pomocna w przeżywaniu religijnym czasu Wielkiego Tygodnia i Świat Zmartwychwstania Pańskiego – www.swietawdomu.pl O poniedziałku do środy w naszej

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a