top
Ogloszenia (Page 7)

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 31.05.2020 r. Informacje duszpasterskie: Jak wiemy od dzisiaj został zniesiony rygor liczebności na mszach. Pozostał rygor bezpieczeństwa. Wszyscy musimy mieć nadal maseczki które będą zasłaniały usta i nos lub zachować bezpieczną odległość. Bardzo proszę pamiętajmy o tym.Aby łatwiej nam było powrócić do praktyki uczestniczenia co tydzień we mszy św. Dlatego Msze niedzielne do 21czerwca włącznie będą odprawiane w następującym porządku : w Gołębiu 930, 1030, 1200, 1300, 1700. A w Borowej o 800 i 830.OD 28 CZERWCA WRACA NORMALNY

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 24.05.2020 r. Informacje duszpasterskie: Przypominamy i bardzo prosimy o przestrzeganie w dalszym ciągu liczby osób uczestniczących we mszy św. i innych nabożeństwach, W kościele w Gołębiu od dzisiaj maksymalnie do 40 osób. W kaplicy w Borowej 15 a w Niebrzegowie 10 osób. Zachowujmy obowiązujące środki ostrożności stojąc co najmniej dwa metry od siebie. Wszystkich wewnątrz i na zewnątrz świątyni obowiązują maseczki. Zachowujmy te zasady wewnątrz i na zewnątrz kościoła a także kiedy przystępujemy do komunii św.Msze niedzielne do momentu

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10.05.2020 r. Informacje duszpasterskie: Przypominamy i bardzo ale to bardzo prosimy o przestrzeganie liczby osób uczestniczących we mszy św. i innych nabożeństwach, W kościele w Gołębiu maksymalnie 25 osób. W kaplicy w Borowej 10 a w Niebrzegowie 7 osób.Zachowujmy obowiązujące środki ostrożności stojąc co najmniej dwa metry od siebie. Wszystkich wewnątrz i na zewnątrz świątyni obowiązują maseczki. Zachowujmy te zasady wewnątrz i na zewnątrz kościoła a także kiedy przystępujemy do komunii św.Msze niedzielne do momentu powrotu do pełnej

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 03.05.2020 r. Informacje duszpasterskie: W dniu dzisiejszym obchodzimy doroczne uroczystości odpustowe ku czci Św. Floriana, jednego z patronów naszej parafii. Suma odpustowa w intencji parafii o godz. 12. Będzie jej przewodniczył Wojewódzki Kapelan Straży Pożarnej ks. Mirosław Ładniak . Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Intencja papieska dla kółek różańcowych na miesiąc maj: " Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa Bożego, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła. " Dzisiaj wypada rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. To wielka i wspaniała karta w

III NIEDZIELA WIELKANOCY 26.04.2020 r. Informacje duszpasterskie: Przypominamy że w naszej świątyni w Gołębiu ze względu na powierzchnię może uczestniczyć od poniedziałku maksymalnie 25 osób. W kaplicy w Borowej 10 a w Niebrzegowie 7 osób. Msze niedzielne do momentu powrotu do pełnej normalności będą w niedzielę odprawiane każda intencja oddzielnie. Ponieważ maja być otwarte lasy i parki a więc możliwość przebywania na otwartym terenie dlatego też myślę że jeżeli nie będzie już miejsca wewnątrz świątyni można będzie uczestniczyć we mszy na zewnątrz

II NIEDZIELA WIELKANOCY 19.04.2020 r. Informacje duszpasterskie: Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Przeżywamy okres radości wielkanocnej naznaczony jednak ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii. Uniemożliwiają nam one normalne uczestnictwo w życiu religijnym – liturgicznym. Te rygory dotyczące uczestnictwa w nabożeństwach będą jak wiemy łagodzone. Dlatego postarajmy się wracać do normalności w

NIEDZIELA PALMOWA 5.04.2020 r. Informacje duszpasterskie : Przeżywamy w ty roku bardzo trudny i nietypowy dla nas wszystkich czas Wielkiego Postu. Jeszcze raz bardzo gorąco zachęcamy do osobistej i rodzinnej modlitwy w naszych domach. Zachęcamy do uczestnictwa w liturgiach, nabożeństwach i mszach poprzez duchową łączność w czasie oglądania czy słuchania transmisji w mediach ( TV TRWAM, TVP i POLSAT ). Jest również strona internetowa pomocna w przeżywaniu religijnym czasu Wielkiego Tygodnia i Świat Zmartwychwstania Pańskiego – www.swietawdomu.pl O poniedziałku do środy w naszej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020 r. Informacje duszpasterskie: W tym tygodniu wypada pierwszy piątek m-ca. Niestety ze względu na istniejącą sytuację nie odwiedzimy w tym miesiącu chorych w naszej parafii. Jak wszyscy wiedzą zostały zaostrzone rygory związane z istniejącą sytuacją epidemiologiczną ( maksymalnie 5 osób na mszy św. ). Bardzo proszę trwajmy na modlitwie głównie osobistej w naszym domach. Stosujmy się do ogólnych zaleceń dla własnego i innych bezpieczeństwa, myśląc o osobach szczególnie zagrożonych niebezpieczeństwem zarażenia. Uczestniczmy duchowo w nabożeństwach transmitowanych

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.03.2020 r. Informacje duszpasterskie: Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świeckie święto, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o kobietach samotnych, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. We środę po mszy o godz. 18 zapraszamy na Nabożeństwo Loretańskie. W

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1.03.2020 r. Informacje duszpasterskie: Dzisiaj pierwsza niedziela m-ca. Po Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Papieska intencja modlitewna : Módlmy się aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności ewangelii i wzrastał w jedności. Bardzo gorąco zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. I tak: Droga Krzyżowa w Gołębiu w Piątek o godz. 1730. W kaplicach: w Niebrzegowie w środę godz. 1630 w Borowej w piątek o godz. 1630. Gorzkie Żale w niedzielę: w Gołębiu po Mszy św. o godz.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a